Elektronisk servicebog

MG anbefaler brugen af et autoriseret MG-værksted til udførelsen af vedligeholdelseseftersynene, men dette er ikke et krav for opretholdelsen af MG’s garanti.

For optimal økonomi og holdbarhed, skal din MG vedligeholdes iht. anbefalingerne. Garantien på din MG er betinget af, at vedligeholdelse sker iht. fabrikantens forskrifter. MGs garanti bortfalder i tilfælde af manglende, forkert eller mangelfuld vedligeholdelse.   Find vigtige dokumenter og se garantibestemmelserne for hver enkelt bilmodel her: Service og dokumenter til din MG. Har du fået serviceret din bil på et ikke autoriseret MG værksted, kan du få opdateret din elektroniske servicebog ved at tilsende bilens stelnummer, kopi af udfyldt serviceskema, kopi af faktura for udført vedligeholdelseseftersyn.

Kopi af faktura skal indeholde følgende:
 • Bilens detaljer: Chassisnummer, og aktuel kilometerstand.
 • Værkstedets oplysninger, navn, adresse, telefonnummer etc.
 • Detaljer omkring arbejdet, som minimum beskrivelse af udført arbejde, dato herfor, specifikationer på benyttede reservedele, væsker o.a.
 • Det er ikke nødvendigt, at fakturaen indeholder kundeoplysninger og priser, hvorfor disse bør udstreges førend indsendelse.
Kopi af serviceskema skal indeholde følgende:
 • Bilens detaljer: Chassisnummer, og aktuel kilometerstand.
 • Dato for udførelse af serviceeftersynet.
 • Information om hvilket serviceeftersyn der er foretaget. Eks: 1år/24.000km eftersyn.
 • Tjekskemaet skal indeholde servicepunkter i henhold til fabrikantens forskrifter.
 • Det er ikke nødvendigt, at serviceskemaet indeholder kundeoplysninger, hvorfor disse bør udstreges førend indsendelse.
 • BÅDE tjekskema OG faktura skal fremsendes i tydeligt læsbar kvalitet og SENEST 14 dage efter service er udført.
 • Indsendte serviceeftersyn der ikke lever op til ovenstående, vil ikke blive registreret, det samme gælder ved for sen indsendelse.

Skema til udfyldelse

  Ups! Dit tilbehør matcher ikke

  Du har tilbehør i kurven, som ikke matcher den bil, som du skal til at bygge. Vælger du Byg din bil, fjernes tilbehør i kurven, som ikke matcher din bil.