Hvad er kriterierne for fem stjerner i Euro NCAP-testen?

Sikkerhed er et vigtigt aspekt under udviklingen af nye biler, ligesom det er et vigtigt købsargument for mange europæiske bilister. For at få et fair og transparent indtryk af, hvor sikker en ny bil virkelig er, testes mange biler af det uafhængige kollisionstestinstitut Euro NCAP og får karakter fra nul til maksimalt fem stjerner. Find ud af mere om, hvordan bilers sikkerhed testes, og hvad kriterierne er for en femstjernet bedømmelse.

Euro NCAP står for European New Car Assessment Program (europæisk vurderingsprogram for nye biler). Det er et uafhængigt institut, som er skabt på grundlag af et samarbejde mellem forskellige myndigheder og interessegrupper inden for sikkerhed på vejene. Euro NCAP udviklede et femstjernet bedømmelsessystem for at give forbrugerne indsigt i sikkerhedsniveauet for nye biler – både for passagerer og andre trafikanter – med henblik på nem sammenligning.

Bilerne testes af Euro NCAP på forskellige måder, hvor mange biler rent faktisk udsættes for en kollision. Der udføres test med frontal kollision, sidekollision, kollision med en pæl og kollision med en fodgænger. Aktive førerassistentsystemer testes også. Euro NCAPs test afspejler de vigtigste og mest realistiske ulykkesscenarier, som kan resultere i dødelige kvæstelser for passagerer eller andre trafikanter.

Efter omfattende analyse af de kolliderede køretøjer og tilstanden for testdukkerne i bilen, bedømmes bilen med en karakter fra nul til maksimalt fem stjerner. Dukkerne optages også af flere HD-kameraer under kollisionen. Desuden angives sikkerhedsscoren for passagerer (voksne og børn) samt fodgængere såvel som funktionen af aktive sikkerhedssystemer.

Euro NCAP sikkerhedsvurdering

0 stjerner sikkerhed: opfylder typegodkendelsesstandarder, så den lovligt kan sælges, men mangler kritiske, moderne sikkerhedsteknologier.

1 stjerne sikkerhed: marginal kollisionsbeskyttelse og kun med lidt teknologi til undgåelse af kollisioner

2 stjerner sikkerhed: nominel kollisionsbeskyttelse, men mangler teknologi til undgåelse af kollisioner.

3 stjerner sikkerhed: som minimum gennemsnitlig passagerbeskyttelse, men ikke altid udstyret med det nyeste udstyr til undgåelse af kollisioner.

4 stjerner sikkerhed: overordnet god præstation inden for kollisionsbeskyttelse og ekstra teknologi til undgåelse af kollisioner forefindes hele vejen rundt.

5 stjerner sikkerhed: overordnet fremragende præstation inden for kollisionsbeskyttelse og veludstyret med omfattende og robust teknologi til undgåelse af kollisioner.

Euro NCAP vurderingen går ud over de lovmæssige krav. Antallet af stjerner viser, hvor godt bilen klarer sig i testene. Men antallet af stjerner påvirkes også af det sikkerhedsudstyr, som bilproducenten tilbyder på alle markeder. Et højt antal stjerner viser dermed, at det ikke kun var testresultatet, der var godt. Det viser også, at sikkerhedsudstyret på den testede model er tilgængeligt for alle forbrugere i Europa.

Hvor sikker er en MG?

Lad os gå lige til sagen. MG ZS EV var den første 100 % elektriske SUV i B-segmentet, som fik fem stjerner fra Euro NCAP. Det betyder, at bilen klarer sig godt inden for alle aspekter og som standard er udstyret med et omfattende udvalg af førerassistentsystemer i hele Europa, som samlet benævnes MG Pilot.

Nogle uddrag fra testrapporten for MG ZS EV: “Passagerkabinen forblev stabil i den frontale, forskudte kollision. Målinger på testdukken angav, at der var god knæ- og lårbeskyttelse for både fører og passager. MG dokumenterede, at der er et sammenligneligt beskyttelsesniveau for passagerer med forskellige kropsstørrelse og for personer, som sidder i forskellige positioner. Det autonome nødbremsesystem (AEB), der er monteret som standardudstyr, klarede sig godt ved lave hastigheder, som er typiske for bytrafik – med mange whiplash-skader – og forhindrede eller mindskede virkningen af kollisioner i alle testscenarier.”

Den anden model fra MG – EHS Plug-in-Hybrid – lever også op til de højeste sikkerhedsstandarder. En version af denne – MG HS benzinversionen, som ikke kan købes på det europæiske kontinent– fik fem stjerner i Euro NCAP-testen.

Nogle uddrag fra testrapporten: “Passagerkabinen forblev stabil i den frontale, forskudte kollision. Målinger på testdukken angav, at der var god knæ- og lårbeskyttelse for både fører og passager. I testen med kollision mod en fast barriere i fuld bredde var førerens beskyttelse god for alle kritiske dele af kroppenDette aspekt var også godt eller tilstrækkeligt for passageren på bagsædet. I sidekollisionen var alle kritiske kropsdele godt beskyttede. Derfor scorede modellen de maksimale antal point.”

Bedømmelsessystemet udvikler sig

Det femstjernede bedømmelsessystem udvikler sig konstant, efterhånden som ældre teknologi udvikles og et stigende antal nyskabelser bliver tilgængelige. Dette medfører, at test opdateres periodisk, nye test tilføjes til systemet, og niveauet for tildeling af stjerner justeres. Derfor er teståret meget vigtigt for en korrekt fortolkning af resultatet for en bil.

Ups! Dit tilbehør matcher ikke

Du har tilbehør i kurven, som ikke matcher den bil, som du skal til at bygge. Vælger du Byg din bil, fjernes tilbehør i kurven, som ikke matcher din bil.